Ivo Opstelten

Bruggenbouwen in een inter-culturele samenleving

Deze tweede Jan Moddermanlezing werd in 2007 gehouden in de Nieuwe Kerk te Groningen.