Herman Wijffels

Verduurzaming van de samenleving

“Op zaterdagmiddag 23 oktober tussen 15.30 tot 17.30 verzorgt prof. dr. Herman Wijffels een lezing in de Nieuwe Kerk in Groningen, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Jan Modderman Lezingen. De opbrengst van de lezing met de titel ’Verduurzaming van de samenleving’ komt ten goede aan het microkrediet. De bijeenkomst wordt ingeleid door burgemeester Peter Rehwinkel.

Herman Wijffels werkte onder meer voor de Rabobank, de Sociaal Economische Raad (SER) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook was hij als informateur betrokken bij de totstandkoming van het kabinet Balkenende IV. In deze voorname posities in de maatschappij maakt hij kennis met de maatschappelijke verantwoordelijkheden van mensen, bedrijven en organisaties.

In zijn lezing zal Wijffels ingaan op actuele maatschappelijke vraagstukken, waarbij hij zijn eigen visie zal geven op de huidige economische, financiële, sociale, bestuurlijke en maatschappelijke situatie. Wijffels wordt wel eens “de beste premier die Nederland nooit had” genoemd. Sinds april 2009 is hij – samen met Sylvia Borren – covoorzitter van Worldconnectors, een Nederlandse denktank die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld. Hij spreekt overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden in het licht van een veranderend mondiaal bewustzijn.

De Jan Modderman Lezingen viert dit jaar haar eerste lustrum. Eerdere sprekers waren Huub Oosterhuis (2006), Ivo Opstelten (2007), Herman van Veen (2008) en Twan Huijs (2009). De Jan Modderman stichting organiseert ieder jaar een bijzondere lezing rond het motto “Zoek naar wat mensen bindt en neem weg wat hen scheidt”. Herman Wijffels is gevraagd vanwege zijn stelling, dat verduurzaming van de samenleving noodzakelijk is om nieuwe schaarsten en daaruit voortvloeiende mondiale spanningen te voorkomen.” Groninger Internet Courant

Deze vijfde Jan Moddermanlezing werd gehouden in de Nieuwe Kerk te Groningen op zaterdag 23 oktober 2010.