Jan Moddermanstichting

stichting, visie en motto

De Jan Moddermanstichting wil mensen en bedrijven bewust maken dat zij goede mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de wereld om ons heen. Zelfs een heel bescheiden gebaar kan voor anderen van grote betekenis zijn.

Op de jaarlijkse Jan Moddermanlezingen maken bekende sprekers ons hiervoor wakker, steeds op hun eigen wijze, en vragen aandacht voor directe en duurzame mogelijkheden. Zij nodigen ons uit om de mogelijkheden die iedereen heeft, en daarmee de verantwoordelijkheid, te gebruiken.

Motto: "Zoek en vind wat mensen verbindt en neem weg wat ons verdeelt.” Door ons op het eerste te richten wordt het tweede deel van het motto al gerealiseerd.

Subdoel: De Jan Moddermanstichting heeft besloten om het saldo van de lezingen jaarlijks aan hetzelfde en erkende goede doel te verbinden. Dit is het door H.K.H. Prinses Màxima zo bekend geworden Microkrediet.

Jan Moddermanlezing

Ieder jaar organiseert de stichting de Jan Moddermanlezing.

Vanwege de Coronapandemie zal er in 2020 geen Jan Moddermanlezing plaatsvinden.

Eerdere sprekers zijn Huub Oosterhuis, Ivo Opstelten, Herman van Veen, Twan Huys, Herman Wijffels, Pieter van Vollenhoven, Jacqueline Cramer, Jan Mulder, Pieter Omtzigt, Bert Middel, Jan Rotmans, Ewoud Kieft, en Kees Klomp.

Zoek en vind wat mensen verbindt en neem weg wat ons verdeelt

Microkrediet

Een lening voor de ontwikkeling van ondernemerstalent. De Jan Moddermanstichting tracht deze zo succesvolle "ontwikkelingshulp"-formule óók voor particulieren, bedrijven en instellingen in Noord Nederland meer toegankelijk te maken. Via de Jan Moddermanstichting is er een duurzame weg voor uw gift, laatste wens of belegging. Via zo’n 16 microfinancieringsbanken, 77 microfinancieringsinstellingen in 35 landen worden er meer dan 3.5 miljoen mensen bereikt. U doet toch ook mee?
ontwikkeling
De ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid helemaal aan de basis van de economie in de armste landen is een belangrijk en onmisbaar bestanddeel bij de armoedebestrijding en stimuleert vrede in plaats van oorlog. Het geven van kleine leningen voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor het oprichten van een eigen bedrijf betekent voor de armste gezinnen in ontwikkelingslanden vergroting van de bestaanszekerheid.
ondersteuning
Uw gift aan de Jan Modderman Stichting wordt omgezet in een microkredietlening: een krediet voor het ondersteunen van ondernemerstalenten aan de basis van de economie; een lening voor kleine, vaak mamma-pappabedrijfjes, met een, zeker voor ons, onwaarschijnlijk hoog rendement. Het rendement op een microkrediet is immers meer dan alleen de rente op de lening: een lening voor de aanschaf van een kruiwagen kan de omzet op een markt van de ene dag op de andere doen verdrievoudigen; een bedrijfsmiddel zoals een naaimachine kan voor een gezin het begin zijn van een kledingherstelbedrijfje of een kledinghandel.
onafhankelijkheid
Microkredietinstellingen kunnen naast het bestaansrecht, dat een universeel recht is, aan de armsten op de bodem van de wereldmaatschappij een starterslening voor een bedrijfje verstrekken dat uiteindelijk een inkomen voor het gezin kan bieden. Dit biedt onafhankelijkheid, ondernemersinspiratie, gevoel van eigenwaarde en trots, gezondheid door goede voeding en vooral opleidingsmogelijkheden voor hun kinderen. Dit laatste voorkomt ook dat jonge kinderen kindsoldaten worden om extra gezinsinkomen binnen te halen. Een microkredietlening helpt werken, helpt leven!

Partners

De volgende partners helpen bij het mogelijk maken van de Jan Moddermanlezingen.
Noord Negentig Accountants & Belastingadviseurs
Noord Negentig Accountants & Belastingadviseurs

financiële en fiscale zaken

voor medische en vrije beroepsbeoefenaren, starters en MKB-ondernemers

Momadesign
Momadesign

grafisch ontwerpbureau met een bijzonder gevoel voor vorm en functie

of het nu gaat om logo’s, brochures, huisstijlen, jaarverslagen, websites, beurzen of andere promotionele producten

Pentascope
Pentascope

management adviesbureau met een focus op organisatieverandering

een nieuwe visie op veranderen...

Statement
Statement

communicatie adviesbureau

communiecatieadvies. srategie. websites. films. campagnes. en meer ....

Contact

Lutherse kerk
Haddingestraat 23 9711 KC Groningen